Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2009

ΥΠΗΡΕΣΕΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ


Υπηρεσίες Κέντρου Εξυπηρέτησης του Πολίτη ΚΕΠ

1. Ενημέρωση

Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων. Τα αναγκαία πληροφοριακά στοιχεία αντλούνται από την κεντρική βάση δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α, με την οποία θα συνδέονται όλα τα Κ.Ε.Π, αλλά και τοπικές βάσεις δεδομένων, τις οποίες μπορεί να διαμορφώσει κάθε επιμέρους Κ.Ε.Π.

2. Διεκπεραίωση υποθέσεων

* Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών, για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις υπηρεσίες του δημοσίου, τα στοιχεία των οποίων καταχωρεί σε ειδικό πρωτόκολλο
* Διαθέτει για διευκόλυνσή τους έντυπα αιτήσεων κατά το άρθρο 3 παράγραφος 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
* Ελέγχει την πληρότητα των αιτήσεων των πολιτών και σε περίπτωση που για την διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, το Κ.Ε.Π. τα αναζητά και τα παραλαμβάνει με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών.
* Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών, στην αρμόδια για την διεκπεραίωση τους υπηρεσία, με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο. Το τελικό έγγραφο αποστέλλεται από την αρμόδια υπηρεσία και πάλι στο Κ.Ε.Π. υποβολής της αρχικής αίτησης , το οποίο το παραλαμβάνει ο πολίτης ή του αποστέλλεται από το συγκεκριμένο Κ.Ε.Π. στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί με συστημένη επιστολή επί καταβολή.
Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού θα καθοριστούν οι διοικητικές διαδικασίες που θα διεκπεραιώνονται μέσω των Κ.Ε.Π. σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 1 του Άρθρου 31 του Ν. 3013/ 2002.

3. Άλλες υπηρεσίες

* Η επικύρωση αντιγράφων διοικητικών εγγράφων.
* Η θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής.
* Η χορήγηση παραβόλων, υπεύθυνων δηλώσεων κ.α.
* Η χορήγηση του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας,
μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης με το σύστημα ΤΑΧΙS.

Τηλέφωνο: 27410 93820
Fax: 27410 93820
Email: d.solygeias@kep.gov.gr

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Το πρόγραμμα "Βοήθεια στο σπίτι" έχει συσταθεί στα πλαίσια του Μέτρου 3 του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοποννήσου και είναι αποτέλεσμα μιας μεγάλης και συντονισμένης προσπάθειας για την αναβάθμιση του τομέα της Υγείας-Πρόνοιας στο Δήμο Σολυγείας.

Γενικός στόχος του προγράμματος είναι:
Η παροχή οργανωμένης και συστηματικής πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας, από ειδικούς επιστήμονες και καταρτισμένα στελέχη (απασχολούνται στο πρόγραμμα μια κοινωνική λειτουργός, μια νοσηλεύτρια και ένα άτομο βοηθητικού προσωπικού) όπως και από εθελοντές και φορείς κοινωνικής αλληλεγγύης της κοινότητας σε μη αυτοεξυπηρετούμενους πολίτες, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρίες, με προτεραιότητα σε αυτούς που διαβιούν μόνοι τους και το εισόδημά τους δεν του επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες εξυπηρέτησης ώστε να διευκολυνθεί η καθημερινή τους ζωή.

Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος παραχώρησε στο Δήμο ένα πολυμορφικό αυτοκίνητο για την μετακίνηση των στελεχών μεταξύ των Δημοτικών Διαμερισμάτων.

Η ανταπόκριση των δημοτών στις υπηρεσίες του προγράμματος είναι αρκετά μεγάλη. Σήμερα περισσότερα από 100 άτομα επωφελούνται από τη δράση του προγράμματος που συμπληρώνει δύο χρόνια λειτουργίας.

Προσωπικό:
Ζορμπά Αθανασία - Κοινωνική Λειτουργός
Μπάνου Παναγιώτα – Νοσηλεύτρια
Μπόρση Δήμητρα – Βοηθητικό Προσωπικό

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

Η οργάνωση Εθελοντών του Δήμου Σολυγείας είναι ανεξάρτητος από το Δήμο Φορέας, με σωματειακή μορφή, του οποίου μέλη (150 σήμερα) είναι οι εθελοντές πυροσβέστες.

Τον Ιούνιο του 2001 εγκρίθηκε το καταστατικό του και τον ίδιο μήνα απέκτησε τον δικό του χώρο στο Σοφικό όπου τοποθετήθηκε ο πυροσβεστικός εξοπλισμός και τα γραφεία του.

Αρχικά οι εθελοντές λειτουργούσαν στα πλαίσια της επιτροπής Δασοπροστασίας του Δήμου Σολυγείας, που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Δημοτικού Συμβουλίου με αφορμή την καταστροφική πυρκαγιά του 1998 που είχε προκαλέσει την αποτέφρωση 15.000 στρεμμάτων πευκοδάσους και καλλιεργειών.
Η οργάνωση είναι ενταγμένη στο μητρώο των εθελοντικών οργανώσεων της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας και ενεργεί συμπληρωματικά με την επιτροπή δασοπροστασίας του Δήμου, έχει όμως ευρύτερους σκοπούς από αυτήν.

Δραστηριοποιείται και στον τομέα της πρωτοβάθμιας και περίθαλψης αφού με εθελοντές οδηγούς επανδρώνει και το ασθενοφόρο όχημα του Δήμου.
Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε ότι στις 5 Δεκεμβρίου έτους 2001 σε ειδική εκδήλωση βραβεύτηκε η οργάνωση των εθελοντών του Δήμου Σολυγείας, ως η πιο δραστήρια στο Νομό Κορινθίας, στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κ.Στεφανόπουλο

Με συντονισμένες προσπάθειες των πολιτών και του Δήμου, που στάθηκε αρωγός σε κάθε ενέργεια για την καθιέρωση του θεσμού αυτού, διαθέτει σήμερα τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τα μέσα για να επέμβει άμεσα και κατασταλτικά σε κάθε περίπτωση.

Η φύλαξη του Δάσους από εθελοντές καθώς επίσης και το σχέδιο δράσης σε περιπτώσεις επιφυλακής λειτουργεί σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό.
Το Δάσος, μας αφορά όλους και η οργάνωση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το πρόγραμμα πυρασφάλειας να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία του.

Τηλ. Επικοινωνίας: 27410 93350

Ο Δήμος Σολυγείας έχοντας στόχο πάντα την αναβάθμιση του επιπέδου ζωής των δημοτών του, θα ήταν αδύνατο να αφήσει έξω από αυτήν την προσπάθεια τα παιδιά.

Έτσι έχει δημιουργήσει ένα νέο στέκι για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών. Το κέντρο (Κ.Δ.Α.Π.) αυτό έχει ως στόχο την αξιοποίηση με δημιουργικό τρόπο του ελέυθερου χρόνου των παιδιών και την αντιμετώπιση της παθητικότητας και της μοναξιάς τους.

Στο Κ.Δ.Α.Π οι ατομικές ανάγκες του κάθε παιδιού για έκφραση και ελεύθερη εξερεύνηση του κόσμου έρχονται πρώτες σε ιεράρχηση.

Στο παιδί ανήκει απόλυτα η επιλογή του αντικειμένου με το οποίο θα ασχοληθεί, του τρόπου με το οποίο θα το προσεγγίσει και του χρόνου του που θα αφιερώσει.

Στόχος της εξωσχολικής απασχόλησης δεν είναι μόνο η μετάδοση γνώσεων, και η επιβολή αισθητικής άποψης αλλά και η προσφορά πλούτου ερεθισμάτων που θα πυροδοτήσουν την δημιουργική διάθεση των παιδιών.

Στις δραστηριότητες του ΚΔΑΠ εντάσσονται επισκέψεις σε θέατρα, μουσεία, εκθεσιακούς χώρους εκπαιδευτικές εκδρομές και συμμετοχή σε Πολιτιστικές εκδηλώσεις, Παραστάσεις Ημερίδες και Εκθέσεις.

Οι δραστηριότητες θα γίνονται διαδοχικά και κάθε μία θα λειτουργεί ως ερέθισμα για την επόμενη με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται μια ανακύκλωση ενέργειας που διατηρεί ζωηρό το ενδιαφέρον των παιδιών. Εξάλλου, η εναλλαγή των δραστηριοτήτων έχει θετικά αποτελέσματα ως προς τη δυναμική της ομάδας. Τα παιδιά θα έρχονται σε επαφή με όλες τις μορφές τέχνης και καθένα θα διαλέγει αυτήν που προτιμά να εκφράζεται και να προβάλλει τις ικανότητες του.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

Για την εγγραφή των παιδιών πρέπει να υποβληθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο προκύπτει και η ηλικία του παιδιού.
 • Βεβαίωση γιατρού του Δημοσίου ΝΠΔΔ ή Ασφαλιστικού Οργανισμού για την καλή υγεία και σωματική αρτιμέλεια του παιδιού.
 • Αντίγραφο της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος τρέχοντος έτους ή Εκκαθαριστικό της Εφορίας του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση θα προσκομίζει βεβαίωση της οικείας Δ.Ο.Υ.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 • ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

  • ΠΑΝΤΟΜΙΜΑ
  • ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
  • ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΩΝ – ΠΑΡΑΜΥΘΙ
  • ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΟ
  • ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
  • ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ
  • ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ

 • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ

  • ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
  • ΗΧΟΙΣΤΟΡΙΕΣ
  • ΧΡΗΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
   ( CD, ΤΗΛΕΌΡΑΣΗ , VIDEO , SLIDES)

 • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
  • ΚΟΛΛΑΖ
  • ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
  • ΓΥΨΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου