Παρασκευή, 28 Μαΐου 2010

Δωρεάν internet στον ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

http://www.korinthiaki.gr/articles.php?id=11429
Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προσπάθειας για παροχή καινοτόμων υπηρεσιών στους πολίτες του Δήμου Σαρωνικού και στους επισκέπτες του Δήμου μας, ξεκίνησε «η παροχή δωρεάν internet».
Η υπηρεσία προσφέρεται εντελώς δωρεάν και περιλαμβάνει την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Σκοπός του έργου, είναι η παροχή ασύρμα¬της και υψηλών ταχυτήτων σύνδεσης χρηστών με το διαδίκτυο, ώστε να μπορούν τόσο οι δημότες του Δήμου, αλλά και όλοι οι επισκέπτες που επισκέπτονται τα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Σαρωνικού , να αξιοποι¬ούν υπηρεσίες που σχετίζονται με το διαδίκτυο, όπως είναι: πλοήγηση σε ιστοσελίδες, «φόρτωση» αρχείων, ανάγνω¬ση ηλεκτρονικής αλληλογρα¬φίας κ.ά., και μάλιστα χωρίς την καταβολή αντιτίμου.
Ταυτοχρόνως, ο Δήμος θα έχει τη δυνατότητα να προβάλει τις υπηρεσίες του παρέχοντας πληροφορίες τόσο γενικής φύσεως, που αφορούν στα Δημοτικά του Διαμερίσματα, όσο και περισσότερο εξειδικευμέ¬νες, που άπτονται της φιλοσο¬φίας της ηλεκτρονικής Δια¬κυβέρνησης (e-Government).
Στόχος της δημοτικής αρχής δεν είναι να γίνει ο Δήμος Σαρωνικού πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου, υποκαθιστώντας τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα αλλά να φέρει σε επαφή τον οικιακό χρήστη, τον μαθητή, τον φοιτητή, με τις νέες τεχνολογίες και να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των απλών χρηστών, ιδιαίτερα των νέων που δεν έχουν οικονομικές δυνατότητες.
Για την σύνδεση των χρηστών με το Ασύρματο Δίκτυο του Δήμου Σαρωνικού δεν απαιτείται, η χρήση κωδικού και συνθηματικού χρήστη.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου